5-kontakt LEWA

Jeśli macie pytanie dotyczące naszej oferty lub naszej działaności
- prosimy o kontakt:

 

Co się składa na oprocentowanie kredytu hipotecznego?

 

     Oprocentowanie kredytu hipotecznego składa się z dwóch elementów. W przypadku kredytów w polskich złotych mówimy o referencyjnej stopie oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym (tzw. WIBOR) i marży banku. W przypadku kredytów udzielanych w walutach obcych jest to zazwyczaj LIBOR, czyli oprocentowanie pożyczek międzybankowych w Londynie plus marża banku.Marża banku jest stała w całym okresie obowiązywania umowy. WIBOR i LIBOR zmieniają się adekwatnie do sytuacji rynkowej.

 

Czy nadpłata kredytu hipotecznego jest dla nas korzystna?

 

     Kredyt hipoteczny dla wielu osób stał się szansą na spełnienie marzeń o zakupie mieszkania lub domu. Jednocześnie jednak często jest to zobowiązanie, które spędza sen z powiek. Doskonale bowiem zdajemy sobie sprawę z tego, że brak regularnych spłat może mieć naprawdę poważne konsekwencje. Wiele osób zastanawia się zatem nad nadpłatą kredytu hipotecznego, by jak najszybciej pozbyć się długu. Nadpłata kredytu hipotecznego może okazać się dla nas opłacalna, ale zawsze trzeba przeanalizować umowę

 

Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego.

 

     Kredyt mieszkaniowy można spłacić praktycznie w dowolnym momencie trwania umowy. Należy jednak liczyć się z koniecznością poniesienia dodatkowych opłat z tego tytułu, szczególnie, jeżeli wcześniejsza spłata miałaby nastąpić w pierwszych latach kredytowania. Skontaktuj się z nami pomożemy obniżyć lub zminimalizować koszty takiej operacji.